Eduard Vilde kirjandusauhind

 

STATUUT

20.12.19

1.ÜLDSÄTTED
1.1. Eduard Vilde nimeline kirjandusauhind asutati Pajustis E.Vilde nim. kolhoosi kirjandusklubi initsiatiivil 1965.aastal, kui tähistati kirjaniku 100. sünniaastapäeva. Auhinna väljaandmist jätkas Vinni Valla Kultuurikapital ning 1999. aastast Vinni Vallavalitsus.1.2. Kirjandusauhind antakse välja üks kord aastas.
2. EDUARD VILDE NIM. KIRJANDUSAUHINNA EESMÄRK
2.1. Kirjandusauhind väljendab lugejate austust eesti kirjandusklassiku Eduard Vilde loomingu vastu.
2.2. Kirjandusauhind on tunnustuseks kõige värskemale kodumaisele kirjandusele.
2.3. Kirjandusauhinna välja andmine ergutab Vinni vallas lugejahuvi.
3. KIRJANDUSAUHINNA MÄÄRAMISE KORD
3.1 Kirjandusauhind määratakse aasta parimale Eduard Vilde traditsioone järgivale kirjanduslikule teosele.
3.2. Kirjandusauhinna määrab zürii, mille kooseisu  ja esimehe kinnitab  Vinni Vallavalitsus.Zürii on vähemalt 7-liikmeline ning sinna kuuluvad raamatukogu töötajate, aktiivsete lugejate, kirjandusõpetajate, vallavalitsuse jt esindajad. 3.3. Kirjandusauhinna määramisel võtab zürii arvesse valla raamatusõprade-lugejate arvamusi, mis on välja selgitatud maakonna raamatukogudes.
3.6. Zürii teeb oma otsuse Eduard Vilde sünnipäevaks, s.o 4.märtsiks.
3.7. Züriil on õigus jätta autasu välja andmata, kui ei leita sobivat teost.
4.LAUREAADI AUTASUSTAMINE
4.1. Auhinnaraha suurus nähakse ette igal aastal valla eelarves ning selle suuruse määrab vallavalitsus.
4.2. Autasu antakse laureaadile üle pidulikul kirjanduspäeval või -õhtul.
4.3. Laureaadi foto pannakse laureaate tutvustavasse albumisse, auhinnatud teos autori pühendusega jääb laureaatide raamatukogusse asukohaga Vinni-Pajusti Raamatukogus.