Raamatukogud

Rahvaraamatukogud on universaalse koostisega üldkasutatavad raamatukogud,
mis teenindavad kogu
kohalikku elanikkonda ning mida tavaliselt rahastatakse osaliselt või täielikult  kohaliku omavalitsuse või riigieelarvest.
Täna (raamatu)lugeja, homme tegija!

Vinni vallas on 8 raamatukogu neist 2 haruraamatukogu

  1. Vinni-Pajusti Raamatukogu
  2. Ulvi Raamatukogu
  3. Roela Raamatukogu
  4. Viru-Jaagupi Raamatukogu
  5. Tudu Raamatukogu
  6. Laekvere Raamatukogu
   1. Muuga Raamatukogu
   2. Venevere Raamatukogu

RAAMATUKOGUDE PÕHITEENUSED on tasuta
Raamatukogude põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja koju laenutamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. 

Vinni valla elanikud, kelle jaoks raamatukogu külastamine on ajutiselt või alaliselt tervislikel põhjustel raskendatud võivad tellida koduteenindust. Raamatukogutöötaja lepib lugejaga kokku sobiva aja ning toob soovitud raamatud lugejale koju. Koduteeninduse soovist palume helistada lähimasse raamatukokku või saata e-kiri 
* Vinni valla raamatukogud kasutavad tööprogrammi URRAM
* Võimalik on kasutada programmi MIRKO – saad tellida raamatuid otse koju või laenutada e-väljaandeid asukohast ja kellaajast sõltumatult.
* Vinni valla raamatukogudes  on võimalik teha dokumentidest koopiaid, väljaprinte.
* * Raamatukogudes toimub nii individuaalõpe kui ka grupiõpe (kokkuleppel raamatukogu töötajaga).
*** Toimuvad erinevad üritused-kohtumised kirjanikega, näitused, väljapanekud, raamatukogutunnid jpm