Raamatukogud

Rahvaraamatukogud on universaalse koostisega üldkasutatavad raamatukogud,
mis teenindavad kogu

kohalikku elanikkonda ning mida tavaliselt rahastatakse osaliselt või täielikult  kohaliku omavalitsuse või riigieelarvest.

Vinni vallas on 8 raamatukogu neist 2 haruraamatukogu ja 1 laenutuspunkt.

  1. Vinni-Pajusti Raamatukogu. Kadila laenutuspunkt
  2. Ulvi Raamatukogu
  3. Roela Raamatukogu
  4. Viru-Jaagupi Raamatukogu
  5. Tudu Raamatukogu
  6. Laekvere Raamatukogu
   1. Muuga Raamatukogu
   2. Venevere Raamatukogu

RAAMATUKOGUDE PÕHITEENUSED on tasuta

Raamatukogude põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja koju laenutamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.