Raamatukogud

Rahvaraamatukogud on universaalse koostisega üldkasutatavad raamatukogud,
mis teenindavad kogu

kohalikku elanikkonda ning mida tavaliselt rahastatakse osaliselt või täielikult  kohaliku omavalitsuse või riigieelarvest.

***

27. märtsil algab üheaegselt kõikides Lääne-Virumaa rahvaraamatukogudes kuu aega vältav lugejauuring. Küsitletakse nii raamatukogu aktiivseid lugejaid, kui ka neid, kes mingil põhjusel raamatukoguteenuseid ei kasuta. Tulemused aitavad raamatukogudel muutuda kasutajasõbralikumaks ja arendada teenuseid vastavaks kogukonna ootustega. Olgu selleks muutuseks siis uued teenused, olemasolevate teenuste kvaliteedi parandamine, muudatused lahtiolekuaegades või ümberkorraldused ruumides.

Küsimustik-Lugejauuring
Kuidas ollakse rahul raamatukogude tööga, millised on ootused ja soovid?
Lugejauuring viiakse läbi kõikides Lääne-Virumaa raamatukogudes
Küsimustik neile, kes raamatukogu ei külasta

***

Vinni vallas on 8 raamatukogu neist 2 haruraamatukogu

  1. Vinni-Pajusti Raamatukogu
  2. Ulvi Raamatukogu
  3. Roela Raamatukogu
  4. Viru-Jaagupi Raamatukogu
  5. Tudu Raamatukogu
  6. Laekvere Raamatukogu
   1. Muuga Raamatukogu
   2. Venevere Raamatukogu

RAAMATUKOGUDE PÕHITEENUSED on tasuta
Raamatukogude põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja koju laenutamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. 

Vinni valla elanikud, kelle jaoks raamatukogu külastamine on ajutiselt või alaliselt tervislikel põhjustel raskendatud võivad tellida koduteenindust. Raamatukogutöötaja lepib lugejaga kokku sobiva aja ning toob soovitud raamatud lugejale koju. Koduteeninduse soovist palume helistada lähimasse raamatukokku või saata e-kiri 
* Vinni valla raamatukogud kasutavad tööprogrammi URRAM
* Võimalik on kasutada programmi MIRKO – saad tellida raamatuid otse koju või laenutada e-väljaandeid asukohast ja kellaajast sõltumatult.
* Lisaks on Vinni valla raamatukogudes  võimalik teha dokumentidest koopiaid, väljaprinte.
* * Raamatukogudes toimub nii individuaalõpe kui ka grupiõpe (kokkuleppel raamatukogu töötajaga).
***Toimuvad erinevad üritused-kohtumised kirjanikega, näitused, väljapanekud, raamatukogutunnid jpm