Žürii

Eduard Vilde nimelise kirjanduspreemia žürii koosseisud

2023 Esimees: Rauno Võrno
Liikmed: Tea Järvis, Inna Grünfeld, Vaike Kingsepp, Maarika Lausvee,  Ilme Post, Tiina Kriisa, Ülle Rajamart, Ere Tammeorg, Argo Mundi, Mart Villup.

2022 Esimees: Rauno Võrno
Liikmed: Tea Järvis, Inna Grünfeld, Madli Freienthal, Vaike Kingsepp, Maarika Lausvee, Kaili Mäesalu, Ilme Post, Tiina Kriisa, Ülle Rajamart, Ere Tammeorg, Urmas Lindlo.

2021 Esimees: Rauno Võrno
Liikmed: Tea Järvis, Inna Grünfeldt, Madli Freienthal, Vaike Kingsepp, Maarika Lausvee, Kaila Mäesalu; Hilje Pakkanen, Ilme Post, Tiina Kriisa, Ülle Rajamart, Urmas Lindlo.

2020 Esimees: Rauno Võrno
Liikmed: Inna Grünfeldt, Marge Guljavin, Madli Freienthal, Tea Järvis, Vaike Kingsepp, Maarika Lausvee, Kaila Mäesalu, Hilje Pakkanen, Ilme Post, Kaili Õunapuu-Seidelberg, Margit Diits, Janne Jõgiste.

2019 Esimees: Rauno Võrno,
Liikmed: Inna Grünfeldt, Marge Guljavin, Madli Freienthal, Tea Järvis, Vaike Kingsepp, Maarika Lausvee, Kaila Mäesalu, Maie Männiste, Hilje Pakkanen, Mart Pitsner, Ilme Post, Ülle Rajamart, Kaili Õunapuu-Seidelberg.
(Vinni Vallavalitsuse korraldus 11.01.2019 nr 11)

2018 Esimees: Rauno Võrno
Liikmed: Liisa-Maria Eljaste, Marge Guljavin, Inna Grünfeldt, Vaike Kingsepp, Maarika Lausvee, Urmas Lindlo, Hilje Pakkanen, Ilme Post, Ülle Rajamart, Kaili Õunapuu-Seidelberg.
(Vinni Vallavalitsuse korraldus 02.02.2018 nr 38)

2017 Esimees: Rauno Võrno
Liikmed: Liisa-Maria Eljaste, Marge Guljavin, Inna Grünfeldt, Vaike Kingsepp, Mart Pitsner, Hilje Pakkanen, Ilme Post, Ülle Rajamart, Ere Tammeorg, Juta Valvik, Kaili Õunapuu-Seidelberg.
(Vinni Vallavalitsuse korraldus 18.01.2017 nr 32)

2016 Esimees Toomas Väinaste
Liikmed: Liisa-Maria Eljaste, Inna Grünfeldt, Vaike Kingsepp, Hilje Pakkanen, Mart Pitsner, Ilme Post, Ülle Rajamart, Ere Tammeorg, Reet Tomband, Juta Valvik.
(Vinni Vallavalitsuse 26.01.2016 korraldus nr 42)

2015 Esimees Toomas Väinaste
Liikmed: Marge Guljavin, Inna Grünfeldt, Helena Kurves, Maie Männiste, Hilje Pakkanen, Mart Pitsner, Ilme Post, Ülle Rajamart, Ere Tammeorg, Reet Tomband, Juta Valvik.

2014 Esimees Toomas Väinaste
Liikmed: Linda Freienthal, Inna Grünfeldt, Maie Männiste, Hilje Pakkanen, Mart Pitsner, Ilme Post, Ülle Rajamart, Ere Tammeorg, Reet Tomband, Juta Valvik